UYARI!!!....Burada yayınladığımız E-Kitapları download ettikten 24 saat sonra silmek zorundasınız. Aksi takdirde kitabi basan firmanın uğrayacağı zarardan hiçbir şekilde SORUMLU değiliz. Bu kitapların hiçbirisi orijinal kitapların yerini tutmayacağı için eğer kitabı beğenirseniz kitapçılardan almanızı ya da e-buy yolu ile edinmenizi öneririz. Sitemizin amacı sadece kitap hakkında bilgi edinip, belli bir fikir sahibi olmanız ve hoşunuza giderse kitabi almanız içindir. Sitemizin burada yayınlanan e-kitaplardan herhangi bir çıkarı ya da herhangi bir kuruluşa zarar verme amacı yoktur. Bu yüzden E-kitapları fikir alma amaçlı olarak 24 saat süreli kullanabilirsiniz. Daha sonrası sizin sorumluluğunuza kalmıştır.

 

Bolşevik Partisi TarihiKitap, Bolşevik Partisi'nin (1), 1938'e kadar uzanan tarihini anlatmaktadır. Kapsadığı dönem açısından kitap, Büyük Ekim Sosyalist Devrimi’nin tarihi olarak da değerlendirilebilir. İnsanlık tarihinin en önemli alt üst oluşlarından birinin, devrimin koşullarını hazırlayan tarihsel gelişmelerin, devrimi boğmaya çalışan iç ve dış

Sofiènin Dünyasi


“Benzer insanların”, yüzeysel bilgilerin geçerli olduğu çağımızda, “3000 yıllık geçmişinin hesabını yapamayan insan günübirlik yaşayan insandır” diyen Goethe’nin günübirlik insanlarından olmama

Me-ti - Bertolt Brecht


Me-Ti, bütünüyle kendine özgü, alışılmadık bir yöntemle kaleme alınmış bir felsefe çalışmasıdır. Brecht, çağımızdaki büyük toplumsal değişimlere ilişkin önemli noktalardan söz ederken, İsa'dan epey önce doğmuş bir Çinli filozoftan

Mustafa Suphi ve Yoldaşlari


Bu konuya ışık tutan ilk belgesel eser, 1923 yılında, Mustafa Suphi'nin hayatta kalan yoldaşları tarafından yazılarak Moskova'da: 'Bütün Dünya İşçileri Birleşiniz 28-29 Kanunusani 1921
Karadeniz Kıyılarında Parçalanan Mustafa Suphi ve Yoldaşlarının İkinci Yıldönümleri ' adı altında yayınlanmıştır. Arap harfleriyle dizilmiş bulunan kitap, Moskova'da Lenin Kütüphanesi'nde 3v

Mazlum Doğan Toplu Yazilar

Mazlum Doğan Toplu Yazilar


PKK'nin kurucularından ve Merkez Komite Üyesi olan, 21 Mart 1982 yılında Diyarbakır 5 No'lu Askeri Cezaevi'nde baskıları protesto etmek ve Newroz'u kutlamak amacıyla büyük bir eyleme imza atan Çağdaş

Mao Zedung Secme Eserler 2


Çin Devrimi’nin büyük önderi Mao Zedung’un Bilimsel Sosyalist teoriye yapmış olduğu önemli katkıları ve Çin Devrimi’nin strateji ve taktiklerini kapsayan Seçme Eserler altı ciltolarak yayımlandı. 1. ciltte; Birinci (1924-1927 ve İkinci (1927-1937) devrimci içsavaş dönemi. 2. ciltte; Japonya’ya karşı direnme savaşının strateji ve taktikleri (1937-1941) 3. ciltte;

Mao Zedung Secme Eserler 1


Seçme Eserler'in bu basımı, Mao Zedung'un Çin devriminin çeşitli dönemlerinde kaleme aldığı önemli yazıları içeriyor. Bugüne kadar çeşitli yerlerde,
Mao Zedung'un eserlerinin birçok Çince basımı çıktı. Ancak bunların hiç biri yazarın kendisi tarafından

Uluslarin Kaderlerini Tayin HakkiMerkez Komitesi Konferansı, İzveşçeniye'de yayınlanmış olan ulusal sorun üzerine kararı* kabul etti ve ulusal program sorunun kongre gündemine aldı.
Ulusal sorunun şu anda - karşı-devrimin tüm politikasında, burjuvazinin sınıf bilincinde, ve Rusya sosyal demokrat proletarya partisinde - niçin ve nasıl önemli bir yer tuttuğuna, kararda, ayrıntılı

Komünüst Parti Manifestosu
1848 devriminin öngününde yazılan ve komünistlerin derin öngörüsünün kanıtı olan bu kitap, yazıldığı günden bu yana değişen onca şeye rağmen, hâlâ varlığını sürdüren emek sermaye çelişkisinin;
burjuvazi ile proletarya

Hikmet Kivilcimli - Tarih TeziHikmet Kıvılcımlı (doğumu 1902, ölümü 11 Ekim 1971) hala eşsiz niteliklere sahip biri. Türkiye’nin en uzun süre hapis yatan sosyalisti unvanını yakın zamanlara kadar korudu. Mücadeleci, kavgadan yılmayan ve davaya katı bir

İbrahim Kaypakkaya Seçme Yazılar

"Esasen biz komünist devrimciler, prensip olarak siyasi kanaatlerimizi ve görüşlerimizi hiçbir yerde gizlemeyiz.Ancak örgütsel faaliyetlerimizi, örgüt içinde

Gerilla ANILARI -2Gerilla ANILARI -1


Bitmeyen Kavga

"Bitmeyen Kavga", Steinbeck'in, dünya devrimci edebiyatında seçkin ve özgün yeri olan, en hareketli ve en ünlü yapıtıdır. Bitmeyen Kavga'da, belirleyici olmasa bile, devrimci kavgalarda bireyin de önemli bir tarihsel rol oynadığı vurgulanmak istenir; kapitalizmin kan zulüm kokan kirli oyunları, doymak bilmez kar tutkusu ve tarihsel suçluluğu tüm çıplaklığıyla gözler önüne serilerek mahkum edilir.

MAHİR ÇAYAN - Bütün Yazilar
Devrim yolu engebelidir, dolambaçlıdır, sarptır...
 Kurtuluş bayrağı bu yolu tırmanan gerillaların birbirine iletmesi ile oligarşinin burcuna dikilecektir.
 Her engebede düşen gerillaların gövdesi
 Bir devrim fırtınası yaratır...
Düşen gerillaların kanı devrim yolunu
 kızıllaştırır, aydınlatır... Düşenler geride kalmazlar,
 Onlar;
 Emekçi halkın kalbinde, ruhunda ve bilincinde, devrimin önder ve itici sembolleri olarak yaşarlar...

Abdullah Öcalan - Nasil Yasamali ?

"Mücadele ettiren mücadele ettikçe özgürleştiren özgürleştirdikçe güzelleştiren güzelleştirdikçe sevgiyle dolup taşıran kişilik büyük tutku ve çabaya yönelmeli ve yalnız o temelde yapılmalıdır. Zor sabır yoğunluk bu işin gereğidir. Unutmayalım ki bizim de yaşadıklarımız koca bir namussuzluklar dünyasıdır saygısızlıklar, dünyasıdır sahtekarlıklar düzeysizlikler basitlikler boşluklar dünyasıdır. Hiç de kendinizi cocuk gibi avundurmaya gerek yok gerçekler böyledir

Sosyalizmde Israr insan Olmakta Isrardir


"Nasıl ki, insanlıktan umut kesilemeyecekse sosyalizmin gelişmesinden de umut kesilemez. Sosyal mücadeleler nasıl insanlıkla başladıysa, insanlık varoldukça sürecektir. Sosyal mücadelesiz, toplumsalsız insanlığın gelişimi mümkün değilse, sosyalist mücadelesiz de insanlığın

HATIRALARIM Meine Memoiren (Almanca)


HATIRALARIM
 
Musa Anter
Yazar - Şair
1920 - 20 Eylül 1992
Yazar ve şair Musa Anter, 1920 yılında Mardin’in Nusaybin ilçesi, Akarsu beldesi, eski adı Zivinge olan Eskimağara Köyü’nde resmi kayıtlara göre 1920’de doğdu. Türkiye’nin ilk kadın muhtarı olan annesi Fesla Hanım’a göre doğum tarihi ise 1917. İlkokulu Mardin’de bitiren Anter, ortaokulu ve liseyi Adana’da yatılı olarak okudu.

Musa Anter - Brina Reş

Musa Anter
Yazar - Şair
1920 - 20 Eylül 1992
Yazar ve şair Musa Anter, 1920 yılında Mardin’in Nusaybin ilçesi, Akarsu beldesi, eski adı Zivinge olan Eskimağara Köyü’nde resmi kayıtlara göre 1920’de doğdu. Türkiye’nin ilk kadın muhtarı olan annesi Fesla Hanım’a göre doğum tarihi ise 1917. İlkokulu Mardin’de bitiren Anter, ortaokulu ve liseyi Adana’da yatılı olarak okudu. 1941 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’ne kaydoldu.

FURUĞ FERRUHZAD


 

 

 
" Yaşam belki uzun bir caddedir, her gün filesiyle bir kadının geçtiği, yaşam belki bir urgandır, bir adamın daldan

Dewrêşê Evdî DESTANI

Dewrêşê Evdî DESTANI

Dewrese Evde, bundan aşağı yukarı 300 yıl kadar önce Mezopotamya’nın tanık olduğu büyük bir aşk ve yıkımın adı… Bu topraklardan filizlenen büyük duygular ve aşklar kadar katliamların, törelerin ve

Cigerxwîn şiirleri - HelbestOzan kendi yolunu kendisi seçecektir. Ya kendisini besleyen köklere bağlı kalacak, gıdasını o köklerden alacak ve o köklerin sesi, nefesi, yüreği olacak, ya da köklerin dibinde rüzgârın kendisini oradan oraya sürmesini ve günün birinde çöp gibi süpürülmeyi bekleyecektir. Bu aynı zamanda

Che

Sosyalizm ve insan

Küba’da  ve insan ilk olarak Küba'da 1965 yılının ocak ayında,havana'daki 'Verde Olivo'adlı derginin iki sayısında art arda yayımlandı. ' Marcha aynı ylın kasım ayında yayıyı yeniden yayımladı. Amacı
Arjantin'de bir çıkış yapmaktı ,çünkü haftalık dergi bundan bir ay önce Buends Aires 'te resmi makamlar tarafından yasaklanmıştı.Che Bolivya'da hayatını kaybettikten birkaç sonra ,eser Havana'da ilk defa kitap halinde basıldı.

 XXI. Yüzyıl henüz başlamışken ,Che'nin kederli ve çarpıcı yaklaşımı ,bize  bıraktığı eserlerin tümünde ve özellikle bı kısa ve özlü denemesinde ahlaka ve öngörüye dair verdiği dersleri doğruluyor.Fikirler ce gelecek dimdik ayakta şüphesiz:tam özgürlüğümüzün iskeleti kuruldu,tek eksik kanlı canlı bir vücut ve giyisiler onu da yaratacağız.

Okumak İçin Aşağıdaki Resimlere TIKLAYIN

                             
       PDF OLARAK OKU                                   DiGiTAL OLARAK OKU